Impressum

SCHLARMANNvonGEYSO

Poslovnica Veritaskai Harburg
Veritaskai 3
21079 Hamburg
Njemačka

Poslovnica Alster Hamburg
Europa Passage
Bergstraße 28
20095 Hamburg
Njemačka

T: +49 40 697989-0
F: +49 40 697989-110
E-Mail:

Porezni identifikacijski broj: DE 254 265 880

Opis zanimanja

Rechtsanwalt (odvjetnik)
Opis zanimanja "Rechtsanwalt" (odvjetnik) priznat je gore navedenim odvjetnicima na temelju saveznonjemačkih pravnih propisa nadležnog Ministarstva pravosuđa nakon položenog 2. pravosudnog državnog ispita i posebnog postupka odobrenja predsjednika Višeg zemaljskog suda nadležnog za njihovo sjedište ( Odvjetnička komora). Podliježe poslovnopravnim odredbama Savezne uredbe o državnom odvjetništvu od 01.08.1959. (BGBI.565) (BRAO) i Zakonu o naplati troškova odvjetnica i odvjetnika od 01.07.2004. (RVG) koji je na snazi kao i uredbama o poslovnim i stručnim odvjetnicima Savezne odvjetničke komore od 22.03. 1996. (BRAK-Mitt.1996,241)(BORA 22001 i FAO) koje su na snazi.

Odvjetnička komora Hanzeatska odvjetnička komora
(Hanseatische Rechtsanwaltskammer)
Bleichenbrücke 9
20654 Hamburg

Steuerberater (porezni savjetnik)
Na snazi su sljedeće odredbe vezane za pristojbe i zanimanje poreznog savjetnika: Zakon o poreznom savjetništvu (StBerG)  Uredba o provedbi Zakona o poreznom savjetništvu (DVStB) Uredba o zanimanju (BOStB) Uredba o naplati troškova poreznog savjetnika (StBVV) ( Sve informacije mogu se pronaći na stranici Komore poreznih savjetnika www.bstbk.de) Zakonski opis zanimanja "porezni savjetnik" priznat je u Njemačkoj partnerima koji se na stranici legitimiraju kao porezni savjetnik u skladu s odredbama Zakona o poreznom savjetništvu (StBerG) u verziji objave od 04.11.1975. (BGBI.I S. 2735), koji je izmjenjen Zakonom od 26.06.2001. (BGBI. I 2001 S. 1310) BGBI. III 610-10.Podliježe poslvnopravnim odredbama Uredbe o zanimanju Savezne komore poreznih savjetnika o pravima i obvezama pri izvršavanju zanimanja oreznog savjetnika i opunomoćenika za poreze (BOSt) od 02.06.1997. ( Dodatak u DStR 26/97) koja je na snazi.

Komora poreznih savjetnika
Steuerberaterkammer Hamburg
Raboisen 32
20095 Hamburg

Wirtschaftsprüfer (Ovlašteni revizor)
Na snazi su sljedeće pristojbe i poslovne odredbe za ovlaštenog revizora: Uredba o ovlaštenim revizorima Propisi o zanimanju ovlaštenog revizora / prisegnutog revizora Propis o kontroli kvalitete Propis o pečatu Propis o ovlaštenim revizorima i jamstvu Sve informacije su dostupne na stanici Komore ovlaštenih revizora www.wpk.de) Opis zanimanja "ovlašteni revizor" priznat je partnerima koji se na početnoj stranici legitimiraju kao ovlašteni revizori u skaldu sa Zakonom o uredbi o ovlaštenim revizorima od 24.07.1961./BGBI. IS.1049). Podlliježe poslovnopravnim odredbama propisa o pravima i obvezama izvršavanja zanimanja ovlaštenog revizora i prisegnutog revizora (propis Komore ovlaštenih revizora) od 11.06.1996. (BAnz.S.11077) koji su na snazi.

Komora ovlaštenih revizora
Wirtschaftsprüferkammer Hamburg
Ferdinandstraße 12
20095 Hamburg

Voditelji djelatnosti

Olaf Oestreich, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater (ovlašteni revizor, porezni savjetnik)
(ovlašten za samostano zastupanje)
Carsten Schwerdtfeger, Rechtsanwalt, Steuerberater (odvjetnik, porezni savjetnik)
(ovlašten za samostalno zastupanje)
Ulrike Hundt-Neumann, Rechtsanwältin (odvjetnica)
(ovlaštena za samostalno zastupanje)
Michael Niemeyer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt (prisegnuti revizor, porezni savjetnik, odvjetnik)
(ovlašten za samostalno zastupanje)

Podaci u skladu s § 55 RStV Za sadržaj odgovoran: Günter Erdmann, odvjetnik
Sjedište društva je Hamburg, Prvostupanjski sud Hamburg, PR 511

Design and Production:
THREENET
Lotsestieg 6
21079 Hamburg
www.threenet.de

Photo Copyrights

© Fotolia.com: Alterfalter, drubig-photo, fovito, Vladimir Kolobov, Ralf Gosch, Dan Race, Marcel Sarközi, Kautz15

© Istockphoto.com: winhorse

Rechtsanwalt, Steuerberater